ติดตาม

ประสบความขัดข้องหรือต้องการชี้แนะให้มีฟังก์ชันใหม่?

กรุณาติดต่อเราพร้อมแจ้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของคุณ เราอ่านข้อเสนอทุกรายการและบันทึกการแชทออนไลน์ของเรา เพื่อที่เราจะได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมของเราได้  และเราก็กำจัดความขัดข้องออกตลอดหากเราทำได้ - ดังนั้น โปรดรายงานปัญหาให้เราทราบ!

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติม? โปรดส่งคำร้องขอ