ติดตาม

การตั้งค่าการอัปโหลดอยู่ที่ไหน?

iOS:

เปิดแถบเมนูแล้วเลือก “การตั้งค่า” จะมีตัวเลือกสามอย่างที่คุณจะต้องพิจารณาอยู่ภายใต้ “การตั้งค่าการอัพโหลด”:

  • อัปโหลดรูปภาพอัตโนมัติ,
  • อัปโหลดวิดีโออัตโนมัติ
  • การอัปโหลดด้วยตนเอง

สามารถตั้งค่าให้มันเป็น “ปิด, ทุกครั้ง” หรือ Wi-Fi ได้ เราแนะนำให้คุณเลือก Wi-Fi สำหรับทั้งสามตัวเลือก เพื่อเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะต้องชำระให้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

Android:

เปิดแถบเมนูแล้วเลือก “การตั้งค่า” จะมีตัวเลือกสามอย่างที่คุณจะต้องพิจารณาอยู่ภายใต้ “อัพโหลดรูปถ่ายอัตโนมัติ”:

  • “ไม่”
  • “ใช่,เสมอๆ”
  • “ใช่,บน WiFi (แนะนำ)”

เราแนะนำให้คุณเลือก “ใช่,บน WiFi (แนะนำ)” เพื่อเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะต้องชำระให้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ หากมีการเลือก “รวมถึงวีดีโอ” การตั้งค่า “อัพโหลดรูปถ่ายอัตโนมัติ” ที่คุณเลือกจะได้รับการปรับใช้กับวิดีโอเช่นกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติม? โปรดส่งคำร้องขอ