Följ

Jag får flera kopior av bilder jag laddar upp.

Capture gör mycket för att undvika fotodubbletter genom att använda algoritmer för att söka likheter men ibland uppträder dubbletter ändå. I de flesta fall sparar redigeringsapplikationer flera versioner av ett foto. När detta inträffar känner Capture igen dessa som olika foton och laddar upp båda.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan