Följ

Organisera dina foton

Du kan använda Berättelser-funktionen för att sortera dina foton via teman och händelser.

Tryck på meny längst upp till vänster på skärmen och välj sedan Berättelser. Längst upp på skärmen väljer du "Create a Story" och följer instruktionerna. Se avdelningen Berättelser för mer information.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan