Prati

Naišli ste na greške ili vam je potrebna nova funkcija?

Kontaktirajte nas sa vašim povratnim informacijama. Čitamo sve zahteve i evidentiramo ćaskanje na mreži da bismo mogli odrediti prioritete naših razvojnih potreba.  Takođe, popravljamo greške kad god to možemo, zato je neophodno da nam ih prijavite!

Da li ti je pomogao ovaj članak?
0 od 0 smatra da je ovo od pomoći
Imate još pitanja? Podnesite zahtev