Prati

Dobijam više kopija otpremljenih fotografija

Capture se trudi da spreči dupliranje fotografija pomoću algoritama, ali i pored toga duplikati se nekada pojavljuju. U većini slučajeva, aplikacije za uređivanje čuvaju višestruke verzije fotografije. Kada dođe do toga, Capture ih prepoznaje kao različite fotografije i otprema ih sve.

Da li ti je pomogao ovaj članak?
0 od 0 smatra da je ovo od pomoći
Imate još pitanja? Podnesite zahtev