Prati

Naišli ste na greške ili vam je potrebna nova funkcija?

Kontaktirajte nas sa vašim povratnim informacijama. Čitamo sve zahteve i evidentiramo ćaskanje na mreži da bismo mogli odrediti prioritete naših razvojnih potreba.  Takođe, popravljamo greške kad god to možemo, zato je neophodno da nam ih prijavite!

Da li vam je pomogao ovaj članak?
0 od 0 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev