Prati

Brisanje fotografija

iOS:

Možete obrisati fotografije pojedinačno ili grupno:

  • Pojedinačno: dok je fotografija u režimu punog ekrana, pritisnite ikonicu Otpad u donjem desnom uglu ekrana
  • Grupno: U prikazu „Timeline“, pritisnite Meni u gornjem levom uglu ekrana, pritisnite „Remove“ i izaberite sliku/slike koje želite da obrišete. Potom pritisnite dugme „Delete“ gore desno.

Kada otpremite sve slike na svoj „Capture“ nalog, možete bezbedno obrisati slike iz galerije telefona.

Android:

Možete obrisati fotografije pojedinačno ili grupno:

  • Pojedinačno: dok je fotografija u režimu punog ekrana, pritisnite „Delete“ u donjem desnom uglu ekrana
  • Grupno: U prikazu „Timeline“, duže dodirnite sliku, što će vam omogućiti da izaberete više slika. Zatim, pritisnite dugme „Otpad“ gore desno da biste obrisali izabrane fotografije

Napomena: Kada otpremite sve slike na svoj Capture nalog, možete bezbedno obrisati slike iz galerije telefona.

Da li ti je ovaj članak pomogao?
{upvotes} od 0 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev